Untangled: Taal en Rekenen op maat

Tags: untangled, taal, rekenen, maat

Vanaf januari

Untangled; Taal en Rekenen op maat


Untangled biedt persoonlijke hulp en ondersteuning aan kinderen en jong-volwassenen op het gebied van Taal, Vreemde talen, Rekenen en bijvoorbeeld Wiskunde.
Untangled is gespecialiseerd in het één op één begeleiden van kinderen met dyslexie en of dyscalculie. Untangled leert kinderen omgaan met de wirwar die taal en rekenen met zich meebrengen.
Heeft u één of meerdere kinderen die hulp nodig hebben om zichzelf taal- en rekenvaardiger te maken neemt u dan contact met ons op. Untangled kan uw kind helpen.