Begeleiding Hoger Onderwijs

Studeren kun je leren - ook met een beperking zoals dyslexie

Bij studenten in het hoger onderwijs is dyslexie de meest voorkomende functiebeperking. Men schat dat 3% tot 5% van alle studenten dyslectisch is. Studenten met dyslexie krijgen vaak extra tijd en andere voorzieningen. Dan moet wel bij de start van de studie een officiële dyslexieverklaring ingeleverd worden.

Als student zijn er een paar vaardigheden die je nodig hebt om je studie leuk en interessant te maken. Je moet goed met je tijd om kunnen gaan, zelfdiscipline hebben en je moet een grote hoeveelheid studiestof tot je kunnen nemen. Veel vaardigheden heb je al ontwikkeld tijdens je vooropleiding maar voor studenten met dyslexie kunnen een paar tips en tricks helpen bij het lezen van de grote hoeveelheid studiestof.

Je hebt natuurlijk je studie gekozen omdat je deze leuk en interessant vindt. Dat alleen maakt dat de leerstof ook sneller opgenomen wordt. Maar voor studenten met dyslexie kan het goed zijn om in het begin van de studiefase begeleiding hierin te krijgen.
Een ander probleem voor studenten met dyslexie is dat veel van het materiaal en leerboeken aangeboden worden in het Engels. In het voortgezet onderwijs wordt je hierin meestal niet goed op voorbereid en voor studenten met dyslexie wordt Engels sowieso vaak als moeilijk ervaren.

Untangled geeft leerbegeleiding in verschillende vakken. Wij ondersteunen de student vooral in de beginfase van de studie. Zo leert de student om zelf de studietijd in te delen en vooral ook hoe hij/zij grote hoeveelheden informatie tot zich kan nemen.

Begeleiding in:
Vreemde talen
Rekenvakken
Tekstbegrip Nederlands
Tekstbegrip Engels
Tekstbegrip Wiskunde

Alle lessen worden individueel gegeven in de Blokhuispoort in Leeuwarden.
Kosten:
Intake 1,5 uur € 45
Enkele les (1 uur) € 35