• Untangled
 • Begeleiding bij dyslexie
 • Hulp met dyscalculie
 • Gespecialiseerde begeleiding door Untangled

Gespecialiseerde begeleiding Dyslexie Dyscalculie Vreemde talen Rekenvakken

Wat wij doen

Untangled

Untangled is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met dyslexie en dyscalculie.
Wij bieden professionele begeleiding aan in het leren van moderne vreemde talen zoals de Engelse taal en in het rekenen en wiskunde.

Wat is...

Dyslexie

Ontwikkelingsdyslexie is een stoornis in het leren lezen en spellen die niet verklaard wordt door cognitieve tekortkomingen, motivatieproblemen of door een tekortkoming in adequate leesinstructie. Ongeveer 3-10 procent van de bevolking heeft hier last van en worden als dyslectisch gediagnosticeerd . De stoornis is voor een groot gedeelte genetisch bepaald en kinderen van wie minstens één ouder en een naast familielid met dyslexie zijn gediagnosticeerd hebben 40 tot 60% kans om zelf later dyslexie te ontwikkelen.

Kinderen met ontwikkelingsdyslexie verschillen in hun vermogen om de leesprestaties te verbeteren. Er is weinig onderzoek dat een antwoord kan geven op de vraag wat precies maakt dat het ene kind met dyslexie vorderingen maakt in het leesproces en het andere kind niet. Bij ongeveer 20% van de individuen met ontwikkelingsdyslexie lukt het om voor de onderliggende leerproblemen te compenseren en bereiken ze een leeftijdsadequaat leesniveau als ze volwassen zijn . Meerdere factoren spelen een rol of kinderen met dyslexie vooruitgang zullen boeken bij het leesproces. Hier speelt bijvoorbeeld toegang tot leermiddelen en interventie een rol, en of het kind moeite heeft met meerdere factoren die met dyslexie te maken hebben zoals het snel serieel benoemen en tekortkomingen in de fonologische vaardigheden. Om zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling steun en hulp te kunnen bieden is het daarom belangrijk om vroegtijdig dyslexie te herkennen.

Dyscalculie

Dyscalculie zou je hetzelfde kunnen uitleggen als dyslexie maar dan voor cijfers en formules. Men spreekt over Dyscalculie als een kind een hardnekkig rekenprobleem heeft dat niet verklaard wordt door cognitieve tekortkomingen, motivatieproblemen of door een tekortkoming in adequate rekeninstructie. Kinderen met een rekenstoornis zijn dus veel minder vaardig in rekenen en wiskunde dan men zou verwachten in relatie tot de goede ontwikkeling die ze op andere gebieden maken. Vergelijkbaar met dyslexie is dyscalculie ook een erfelijke stoornis en kinderen met familieleden die dyscalculie hebben, hebben een grotere kans om ook dyscalculie te krijgen.
Rekenstoornissen kunnen zeer verschillend van aard zijn. Dat is op zich ook niet verrassend, daar rekenen en wiskunde afhankelijk is van meerdere uiteenlopende vaardigheden. Hierbij hoort bijvoorbeeld tellen, getalbegrip, begrijpen van reken-taal, kennis van rekenhandelingen en het vertalen van een probleem in rekenhandelingen. Daarnaast wordt een beroep gedaan op allerlei cognitieve vaardigheden zoals leesvaardigheid, algemene probleemoplossende vaardigheden, concentratie en onthouden van informatie. Op elk genoemd gebied kunnen kinderen problemen hebben.

Wie is...

Al voordat ik in 1995 vanuit mijn geboorteland Zweden naar Engeland ging om te studeren merkte ik hoe belangrijk het was om andere talen te kunnen spreken en verstaan, vooral het Engels. De wereld wordt groter en toegankelijker en de contacten met de rest van de wereld zoveel makkelijker. Na mijn studie in Engeland is mijn interesse voor taal- en communicatie alleen maar groter geworden. Ook door mijn verhuizing naar Nederland om Algemene Taalwetenschappen te studeren.

Na verschillende werkzaamheden, o.a. bij het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en als coach en trainer, besloot ik in 2008 om mij verder te verdiepen in spraak- en taalstoornissen en vooral in het dyslexie-onderzoek. Tijdens deze studie heb ik gewerkt aan het Langlopend Onderzoek Dyslexie waar kinderen met een risico op dyslexie hun eerste 10 levensjaren gevolgd werden. Bij de Rijksuniversiteit in Groningen heb ik in 2012 mijn master Spraak/Taal pathologie afgerond.

Ik ben als Spraak/Taal patholoog gespecialiseerd in kinderen met dyslexie en volg de laatste ontwikkelingen binnen het dyslexieonderzoek. Ik geef individuele bijles aan kinderen in groep 8 en aan kinderen op de middelbare school. Ik kies ervoor om samen te werken met de betreffende leraren op school maar gebruik ook verschillende methodes die speciaal voor kinderen met dyslexie ontworpen zijn. Ik denk dat deze samenwerking belangrijk voor het kind is en dat we met een op maat gekozen methode en begeleiding tot de beste resultaten kunnen komen.

Specialisaties

Alle lessen worden op maat aangeboden in overleg met de betreffende leraren op school en de leerlingen worden individueel geholpen.

Kinderen met lees- en spellingsproblemen hebben extra moeite met het leren van een vreemde taal. Als het goed is, wordt daar extra aandacht aan besteed maar vaak niet genoeg om voor deze kinderen een goede basis te bieden. Om frustratie te voorkomen in het begin van de middelbare schoolperiode bieden we extra hulp aan voor deze kinderen zodat ze beter mee kunnen komen met hun leeftijdsgenoten.
De overgang van de Basisschool naar de Middelbare school is voor veel kinderen een moeilijke periode met veel veranderingen. Vaak moeten ze wennen aan het vele huiswerk, nieuwe vakken en een nieuwe klas.

 • Eén op één begeleiding
 • Leesontwikkeling
 • Vreemde talen
 • Wiskunde en rekenen
 • Spelling
 • Grammatica
 • Ondersteuning op sociaal vlak
 • Het Nederlands

Begeleiding Hoger Onderwijs

Studeren kun je leren - ook met een beperking zoals dyslexie
Bij studenten in het hoger onderwijs is dyslexie de meest voorkomende functiebeperking. Men schat dat 3% tot 5% van alle studenten dyslectisch is.

Untangled geeft leerbegeleiding in verschillende vakken. Wij ondersteunen de student vooral in de beginfase van de studie. Zo leert de student om zelf de studietijd in te delen en vooral ook hoe hij/zij grote hoeveelheden informatie tot zich kan nemen.
Begeleiding in:
Vreemde talen
Rekenvakken
Tekstbegrip Nederlands
Tekstbegrip Engels
Tekstbegrip Wiskunde

Slim studeren - meer leren

Het studeren op een Hogeschool of Universiteit betekent een grote verandering voor de meeste studenten – nieuwe verwachtingen, eisen en een nieuwe omgeving. Het is belangrijk om zich zo snel mogelijk aan te passen en mee te komen. De studie betekent vaak een relatieve vrijheid, wel in combinatie met de eisen voor zelfstudie en om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Sommige leervormen zijn nieuw en de studentgroepen zijn heel groot bij sommige opleidingen.
Er zijn meerdere factoren die je studie beïnvloeden: motivatie, voorkennis, studiegewoonten/methoden, studie-/leefgebied en natuurlijk wie je bent en je ervaringen. Het is belangrijk dat je over nadenkt hoe je studeert en in welk milieu je dat het liefst doet om je studie een succes te laten worden.

Untangled biedt nu 5 individuele lessen van 1 uur aan voor maar 150 euro. Meld je nu aan om jouw studie een succes te laten worden!

 • The Chaos of English Pronunciation

  Dearest creature in creation,
  Study English pronunciation.
  I will teach you in my verse
  Sounds like corpse, corps, horse, and worse.

  - G. Nolst Trenité -

 • The Chaos of English Pronunciation

  I will keep you, Suzy, busy,
  Make your head with heat grow dizzy.
  Tear in eye, your dress will tear. So shall I!
  Oh hear my prayer.

  - G. Nolst Trenité -

 • The Chaos of English Pronunciation

  Just compare heart, beard, and heard,
  Dies and diet, lord and word,
  Sword and sward, retain and Britain.
  (Mind the latter, how it’s written.)

  - G. Nolst Trenité -

 • The Chaos of English Pronunciation

  But be careful how you speak:
  Say break and steak, but bleak and streak.

  - G. Nolst Trenité -

 • The Chaos of English Pronunciation

  Cloven, oven, how and low,
  Script, receipt, show, poem, and toe.
  Hear me say, devoid of trickery,
  Daughter, laughter, and Terpsichore

  - G. Nolst Trenité -

 • The Chaos of English Pronunciation

  Typhoid, measles, topsails, aisles, Exiles, similes, and reviles;
  Scholar, vicar, and cigar, Solar, mica, war and far;
  One, anemone, Balmoral, Kitchen, lichen, laundry, laurel

  - G. Nolst Trenité -

 • The Chaos of English Pronunciation

  Billet does not rhyme with ballet,
  Bouquet, wallet, mallet, chalet.
  Blood and flood are not like food,
  Nor is mould like should and would.

  - G. Nolst Trenité -

Afspraak maken? Contact

info@ntgld.nl
Bezoekadres: De Blokhuispoort, Blokhuisplein 40 8911 LJ Leeuwarden, Cel: B.1.16, Postadres: Johan Willem Frisostraat 13, 8933BN Leeuwarden

Contact

Vragen of opmerkingen? Vul het formulier hieronder even in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.